Kumlama Nedir?

Kumlama nedir? Kumlama, pürüzlü bir yüzeyi düzeltmek ya da pürüzsüz bir yüzeyi aşındırma yöntemiyle pürüzlü bir hale getirmek için yapılan işlemdir. Bazı durumlarda, yüzeyin kirlenmesine sebep olan maddelerin temizlenmesinde de kullanılmaktadır.

Kumlama nedir sorusunu cevaplarken, bu işlemin hangi durumlarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla yapıldığını anlatmak gerekir. Aşındırıcı maddelerin yüksek basınç etkisiyle püskürtülmesi olarak özetleyebileceğimiz bu işlem, ahşap, metal, cam, beton ve tuğla için kullanılabilmektedir. Boya öncesi aşamada kir ve yıpranmış boya partiküllerinin temizlenmesine yarar.

Kumlama Nedir, Kumlama İçin Hangi Maddeler Kullanılır?

Kumlama işlemi için “kum” kelimesinin kullanılmasının sebebi, yüksek basınç kullanılarak püskürtülen materyalin sahil kumu, nehir kumu ya da silika kumu olmasından kaynaklanır. Bu maddelerin kumlama işlemi esnasında yaygın olarak kullanıldığı doğrudur. Fakat, silika kumu ya da diğer kumların çok kolay parçalanabildiği bilinmektedir. Bu parçalanma esnasında ortaya çıkan yoğun toz, operatör tarafından solunduğunda ciddi akciğer rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden Avustralya gibi bazı ülkelerde bu maddelerin kullanımı yasaklanmıştır.

Kumlama için kullanılan bazı maddeler:

 • Kum,
 • Bakır cürufu,
 • Çelik bilye,
 • Aşındırıcı toz,
 • Küçük cevizler,
 • Avokado çekirdekleri,
 • Alüminyum oksit,
 • Plastik,
 • Mısır koçanı,
 • Ezilmiş cam kumu şeklinde sıralanabilir.

Kumlama işleminin amacına ve hangi endüstriye yönelik olduğuna göre bu maddeler değişkenlik göstermektedir.

Kumlama Yöntemleri

Bazı kumlama yöntemleri şöyledir:

Islak aşındırma: Püskürtme işlemi için plastikten çeliğe kadar değişen türde materyalleri kullanılabilir. Farklı yoğunluklarda, incelikte ve kalınlıkta materyale uygun olduğu gibi püskürtme için su ve sabun kullanılabilmektedir.

Boncuk püskürtme: Cam boncukların yüzeye fırlatılması yoluyla yapılır. Harç rengini daha açık hale getirmek, yüzeylerdeki kalsiyum birikintilerini temizlemek gibi amaçlar için kullanılır.

Hidro püskürtme: Aşındırıcı materyallerden biri kullanılmadığı için esasen bir aşındırıcı püskürtme işlemi değildir. Su püskürtme olarak da bilinen bu yöntem sadece bir operatöre ihtiyaç duyduğu için daha yaygındır.

Görüldüğü gibi, kumlama nedir sorusuna cevap verilirken pek çok değişken hesaba katılmalıdır.

Parke ve Briket Makinesi İmalatı

Kumlama İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kumlama makinesi, püskürtme memesi, yüksek basınçlı hava ve aşındırıcı özelliğe sahip materyalden oluşan üç ögenin yardımıyla çalışır. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu ekipman ve materyaller bir endüstriden diğerine farklılaşabilir. Aşındırıcı püskürtme işlemi için bazen kabinler kullanılırken bazen de robotik sistemlere başvurulmaktadır.

Kumlama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları:

 • Çalışma ortamına, mümkün olduğunca temiz hava desteği yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, operatörün zehirli maddeleri solumasına ve kalıcı sağlık problemlerine yol açılacaktır.
 • Solunum aparatında herhangi bir arıza olmadığından emin olunmalıdır.
 • Kumlama işleminden sonra toz parçacıkları havada kalabilmektedir. Dolayısıyla, operatörün ekipmanını çıkarması için ortamdan uzaklaşması hayati önem taşımaktadır.
 • Makineyi kullanan operatör, uygun ekipmanla birlikte özel ayakkabı ve eldiven giymelidir.
 • Farklı kumlama makineleri için uygulanacak güvenlik prosedürlerine harfiyen uyulmalıdır.