Harç Sistemleri

Globmac Beton Parke ve Briket Makinası Harç Sistemleri

Beton parkeler ve briketler doğal taşların işlenmesiyle elde edilen agregadan üretilir. Fakat agreganın istenilen özelliklere sahip olabilmesi için birkaç aşamadan geçmesi gerekir. Bu aşamalardan en önemlisi beton harcının hazırlanmasıdır. Beton harcı, belli oranlarda agrega, su ve çimentonun karıştırılmasıyla elde edilir. Üretim için gerekli olan harcın depolanması, taşınması ve diğer malzemelerle karıştırılması için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Beton parke ve briket makinası ekipmanlarından olan harç sistemleri üretimde ve ürün kalitesinde önemli rol oynar.

globmac

Agrega bunkerleri; kum, mıcır, agrega ve özel boyutlardaki taş ya da mineral malzemelerini, dış çevre koşullarından ayrı bir alanda stoklar. Buradaki karışım beton karıştırma mikserlerini beslemektedir.

Agrega bunkerinde stoklanan malzemenin mixere taşınmasını sağlayankonveyor bant sistemidir.

Kuru agrega veya çimentonun karıştırılmasını sağlamaktadır.

Çimento Silosu, üretilecek malzeme için gerekli olan betonun stoklanmasında kullanılan saklama sistemleridir.

Briket makinası önemli bir yapı malzemesi olan briketin üretimi için gerekli olan tesistir. Agrega, su ve çimentonun birleştirilmesiyle özel bir harç elde edilir. Bu karışım daha sonra sıkıştırılarak çeşitli ebatlardaki kalıplar vasıtasıyla şekillendirilir ve briket elde edilir.

Üretilen briket, interblok vb. malzemenin istiflenme alanı ve bu istiflemeyi sağlayan bileşendir.