Kumlama Makinası

Makinaya ve işleme adını veren kum, tanecikli yapısı itibarıyla aslında temsilî olarak kullanılır. Çünkü kumlama, bu işlem için özel olarak üretilmiş farklı menşeli ve tanecik yapılı malzemeyle yapılır. Bunlar, yüzeylerin temizliğinin yüksek basınçlı hava vasıtası ile yüzeylere çarptırılarak yapılmasına imkân veren silis, grit, bazalt menşeli bilyelerdir.

Kumlama Makinası Nasıl Çalışır?

Kumlama işleminde, yüksek basınçlı hava desteğinden yararlanılır. Korozyon, oksidasyon, birikmiş yağ, kir vb. olumsuzluklar ile yüzeyleri etkilenmiş metallerin, mikro düzeyde aşındırmaya maruz bırakılarak temizliklerinin sağlanması amaçlanır. Basınçlı hava sayesinde kum olarak adlandırılan ve bu işlem için özel olarak kullanılan maddeler metal yüzeylere hızla çarptırılır.  Bu sayede yüzey yabancı maddelerden arındırılmış olur.

Makinaların Türleri

Kumlama makinalarının kullanım alanlarına göre farklı türleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları hareket imkânı veren mobil makinalar, çalışma prensiplerine göre otomatik ya da yarı otomatik özellikte olan makinalardır. Temizlenecek yüzeylerin konumuna göre kumlama işlemine açık alanlarda imkân veren kumlama kazanları da mevcuttur. Aynı kazanlar, temizliği gerçekleştirilecek daha büyük parçalar söz konusu olduğundaysa kumlama odalarında kullanılır.