Bims Nedir?

Bims nedir? Bims, volkanik aktiviteler sırasında birbirini izleyen kimyasal tepkimler sonucu oluşmuş doğal bir taştır. Süngerimsi, gözenekli, boşluklu bir yapısı vardır. Bu özellikleriyle bims taşı doğal bir ısı ve ses yalıtkanıdır. “Bims nedir?” sorusu gündeme geldiğinde diğer adlandırılış biçiminden de bahsetmemek olmaz: Herkes tarafından bilinen diğer adı da ponzadır.

Doğa dostu ve uzun ömürlüdür. Kimyasal tepkime vermeyişi mikroorganizma oluşumunu engeller ve bu onu toksik açıdan tamamen zararsız kılar.

Mukavemet değeri yüksek olduğundan hem depreme hem de çeşitli atmosfer olaylarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca nemi de doğal bir biçimde dengeler.

Bütün bu nitelikler onu, hafif yapı elemanları üretiminde en çok tercih edilen hammaddelerden biri hâline getirmiştir.

Bims ve Özellikleri

Bims, hafif beton üretiminde kullanılması bakımından çok ideal bir agregadır.

  • Veziküler yapıdadır (gözenekli).
  • Doğası gereği kristalimsi değildir.
  • Toksik olmadığından tehlikesizdir. Örneğin boya endüstrisinde yanma ve leke direncinin dolayısıyla kullanılmaktadır. Bir dolgu maddesi olarak düşük yoğunluklu boya malzemeleri elde etmekte de etkilidir. Kauçuk ve plastik endüstrisi de bimsten işlevsel bir dolgu maddesi olarak yararlanır.

Bims Bloklarda Avantaj

Bims avantajları ile yapı elemanlarının içerisinde yer alması neredeyse elzem bir hammaddedir. Yapı endüstrisinde (yollar, köprüler, prekast beton ürünleri, çimento harçları, hafif eğimli paneller ve dekoratif betonlar), bims taşı ile elde edilmiş beton dayanıklılık ve uzun ömürlülük gibi avantajları dolayısıyla kullanılır.

  • Hafiflik: Bims (Ponza) betonun avantajlarından en önemlilerinden biri hafifliğidir. Kum ve çakıldan elde edilmiş bir betondan üçte bir daha hafiftir. Bu, yapı inşasında kullanılan çelik de düşünüldüğünde ölü yükün azaltılması için çok önemli bir ayrıntıdır.
  • Yalıtım: Bims betonundaki düşük termal iletkenlik daha az ısı kaybı sağlar. Ayrıca kullanıldığı duvar ve tavanlarda nem yoğuşması ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar az miktardadır. Yalıtımlı beton bloklar elde etmenin en ekonomik yollarından biri bu yüzden bimsin sağladığı bu imkânlardan yararlanmaktan geçer.
  • Yanma dayanımı: Bims betonu, standart betondan daha yüksek bir yanma dayanımına sahiptir. Doğrudan alevle temas hâlindeyken dahi çok dayanıklıdır.
  • İşlenebilirlik: Delme, çivileme ve kesim işlemlerine elverişli olması ve bu tür işlemlerde bütünlüğünü koruması yapı inşa süreçlerini hızlandırır.
  • Hava koşullarına direnç: Hem çok yüksek hem de çok düşük sıcaklıklardan etkilenmez. Dolayısıyla sert hava koşullarına karşı üstün dirence sahiptir. Bu, bimsin tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Ayrıca deprem ve fırtına gibi doğal muhalefetlere karşı da kırılım dayanımı yüksek betonlar üretme imkânı verir.
  • Neme dayanım: Bims, suyu emiş (desorpsiyon) özelliği bakımından neme karşı daha üstün dayanım ve azaltılmış geçirgenlik sağlar.

Blok Bims Üretimi

Volkanik birikintiler toplanarak ezilir ve rafinaj tesisine taşınır. Burada tekrar ezilen bims endüstriyel standartlar gereği çeşitli partikül boyutlarına; yarım inçlik agregadan, ultra ince düzeylere kadar parçalanır. Rafinaj işleminde harcanan enerji çok cüzi miktarlardadır. Bu da işleme sürecinde bims taşını ekonomik açıdan ayrı bir yerde konumlandırır.